Polski     English
Kontrast:

Tekst:

Current Size: 87%

Godło Polski

Kierownicy jednostek naukowo-dydaktycznych

Kierownik - Lekarz Kierujący Oddziałem - nauczyciel akademicki w Klinice Kardiologii Oddziału Fizjoterapii II Wydziału Lekarskiego
23.03.2018

Dziekan II Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Kierownika - Lekarza Kierującego Oddziałem - nauczyciela akademickiego w Klinice Kardiologii Oddziału Fizjoterapii II Wydziału Lekarskiego

Nr ref. APE/1210/ 7 / 2018 / K

[oferta pracy w pliku]

 

Kierownik - Lekarz Kierujący Oddziałem - nauczyciel akademicki w III Klinice Chorób Wewnętrznych i Kardiologii
23.03.2018

Dziekan II Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Kierownika - Lekarza Kierującego Oddziałem - nauczyciela akademickiego w III Klinice Chorób Wewnętrznych i Kardiologii II Wydziału Lekarskiego.

Nr ref. APE/1210/ 6 / 2018 / K

[oferta pracy w pliku pdf]

 

Kierownik - nauczyciel akademicki w Zakładzie Ratownictwa Medycznego
06.04.2018

Dziekan Wydziału Nauki o Zdrowiu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Kierownika - nauczyciela akademickiego w Zakładzie Ratownictwa Medycznego.

Nr ref. ANZ /1220 – 1/ 7 / 2018

[oferta pracy w pliku pdf]

 

Kierownik- nauczyciel akademicki w Zakładzie Pielęgniarstwa Nefrologicznego
06.04.2018

Dziekan Wydziału Nauki o Zdrowiu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Kierownika - nauczyciela akademickiego w Zakładzie Pielęgniarstwa Nefrologicznego.

Nr ref. ANZ /1220 – 1/ 8  /2018

[oferta pracy w pliku pdf]

Kierownik – nauczyciel akademicki – Lekarz Kierujący Oddziałem w Zakładzie Medycyny Ratunkowej Dzieci
06.04.2018

Dziekan Wydziału Nauki o Zdrowiu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Kierownika – nauczyciela akademickiego – Lekarza Kierującego Oddziałem w  Zakładzie Medycyny Ratunkowej Dzieci.

 Nr ref. ANZ/1220 - 1/ 10 /2018

 [oferta pracy w pliku pdf]

Kierownik – nauczyciel akademicki w Zakładzie Immunologii, Biochemii i Żywienia
06.04.2018

Dziekan Wydziału Nauki o Zdrowiu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Kierownika – nauczyciela akademickiego w Zakładzie Immunologii, Biochemii i Żywienia.

Nr ref. ANZ /1220 - 1 / 9 / 2018

[oferta pracy w pliku pdf]

Kierownik – nauczyciel akademicki – lekarz kierujący oddziałem w Klinice Neonatologii
06.04.2018

Dziekan Wydziału Nauki o Zdrowiu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Kierownika – nauczyciela akademickiego – Lekarza Kierującego Oddziałem w Klinice  Neonatologii. 

Nr ref. ANZ/1220 -  1/ 11 / 2018

[oferta pracy w pliku pdf]

[ kontakty ] [ redakcja serwisu ]
feedback
feedback